Sivén & Takala | KAMPIN-SALPA, HELSINKI - Sivén & Takala

KAMPIN-SALPA, HELSINKI

AS.OY KAMPIN-SALPA, 1988

Eteläinen Rautatiekatu 16a, 00100 Helsinki

Kirsti Sivénin Kampin kolmion yleisen arkkitehtuurikilpailun 3.palkinto 1983 vaikutti merkittävästi toimiston perustamiseen 1983. Kaikkien arkkitehtuurikilpailussa palkittujen ehdotusten tekijät saivat ainakin yhden rakennuksen suunnittelutehtävän korttelista, jonka asemakaava laadittiin kilpailun  voittaneen A-konsulttien johdolla ja perusteella.

Kortteli rakennettiin vanhan kaasulaitoksen paikalle, joka oli kerroksen verran ympäröiviä katuja alempanan. Isoa maanvaraista yhteispihaa kiertää kolmella sivulla maanalainen paikoituslaitos. Pihalla on pieni päiväkoti. Kampin-Salpa oli muun kortteliin rakennetun vapaarahoitteisen asuntorakentamisen tapaan alunperin hitas-sääntelyn piirissä.

Eteläisellä Rautatienkadulla Kampin-Salpa on ryhdikäs kaupunkikerrostalo kadun varren liiketiloineen, erkkereineen ja pikkuparvekkeineen. Pihan puolella polveileva massoittelu mahdollistaa valoisat asunnot ja eri suuntiin avautuvat näkymät. Molempien porrashuoneiden peruskerroksissa (2-5/6) on neljä asuntoa, kaksi isoa läpirungon perheasuntoa ja kaksi pihasiipien sisäkulmaparvekkeiden ja/tai ruokailutilojen ympäri kiertyvää asuntoa. Osalla perheasunnoista on keittiöerkkeri pikkuparvekkeineen. Pihatasolla on talopesulan lisäksi muutamia omapihaisia pienasuntoja, joista useimmilla on sisäänkäynti suoraan pihalta.  Kevennetyissä ylimmissä kerroksissa on kaksikerroksisia asuntoja, joilla on useampia ulkotiloja. Asemakaavan mukainen 9.kerros on kaksikerroksisen asunnon yläkerta, josta on näkymiä neljään suuntaan. Talosauna vilpoloineen on kahdeksannessa kerroksessa, jossa tumma, puuverhottu löylyhuone erottuu julkisivusta.

Julkisivut olisi haluttu tehdä rapattuna, mutta 1980-luvun lopulla Helsingin rakennusvalvonta suhtautui tiilen päälle rappaamiseen kielteisesti – huolimatta suunnitteluvaiheen selvityksistä. Rapattujen julkisivujen katsottiin aiheuttavat hitas-asuntokohteen asukkaille kohtuuttomia ylläpito- ja korjauskuluja. Niinpä julkisivut ovat pääosin betonielementtejä, joissa saumat on minimoitu ja sijoitettu mahdollisimman piiloon. Suoralla kadun puolella ulkokuoren vaakasaumat on siirretty ikkunoiden  yläreunoihin, pystysaumat puolestaanerkkereiden kulmiin ja harkittuihin pystykorostuksiin. Polveilevalla pihasivulla pystysaumat katoavat elementtien sisä- ja ulkokulmiin.

Kadun varren alaosassa on huolella työstetty ja yksilöllisesti suunniteltu graniittiverhous. Autohalli on verhoiltu A-konsulttien tätä kohdetta varten suunnittelemalla erikoistiilellä. Tarkkaavainen kulkija voi huomata kadun puolella kaiteen sisäsivulla pieniä keraamisten laattojen palasista tehtyjä koristeluja.

Rautatiekatujen varteen on toteutettu lähes 30 vuotta myöhemmin toinenkin toimistomme kohde, Kampin Helmi.

Kortteli on julkaistu Arkkitehti-lehdessä: kaavavaihe 3/1985 ja toteutus 7-8/1991.

Kohde kartalla

Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy
Copyright © 2019