Sivén & Takala | Kirsti Sivén ja Asko Takala Arkkitehdit Oy - Arkkitehtitoimisto Helsinki

Kirsti Sivén ja Asko Takala Arkkitehdit Oy

Kirsti Sivén ja Asko Takala Arkkitehdit Oy on vuonna 1983 perustettu arkkitehtitoimisto, joka on erikoistunut kestävään ja ympäristöystävälliseen arkkitehtuuriin. Arkkitehtitoimiston osakkaat ovat arkkitehdit Kirsti Sivén ja Asko Takala.

Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy:n periaatteena on tehdä arkkitehtuuria, joka kestää aikaa ja on helposti käytettävissä muuttuvien tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Arkkitehtuurimme lähtee käyttäjistä ja ympäristöstä. Etsimme ratkaisuja, joissa käyttäjien tarpeet kohtaavat korkealaatuisen arkkitehtuurin. Rakennusten ympäristöystävällisyys ja käytettävyys ovat meille tärkeitä arvoja.

Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristötavoitteet ovat olleet erityisessä seurannassa Helsingin Viikin ekologisen koerakentamisalueen asuintaloissa, jotka toteutettiin osana Eko-Viikkiä. Eko-Viikki on saanut useita kansainvälisiä tunnustuksia ja se on ollut esillä kansainvälisissä julkaisuissa ja näyttelyissä.
Perinteisen asuntosuunnittelun lisäksi Kirsti Sivén ja Asko Takala Arkkitehdit Oy on erikoistunut erityyppisten, vaativien asuinympäristöjen suunnitteluun, kuten vanhusten hoiva-asumiseen. Toimisto on osallistunut vanhustenhuollon kehittämiseen suunnittelukilpailujen ja toimeksiantojen kautta 1980-luvun lopulta alkaen.
Toimistossa on myös suunniteltu monenlaisia kasvun ja oppimisen ympäristöjä varhaiskasvatuksen tiloista korkeakouluihin.

Toimisto on suunnitellut myös opetustilojen, seurakuntakeskusten ja asuinrakennusten peruskorjauksia ja laajennuksia. Näiden lisäksi projekteinamme on ollut vaativia ullakkohankkeita ja muita suojeltujen rakennusten korjauksia, joissa vanhoihin puitteisiin on sovitettu nykytekniikkaa. Arkkitehtitoimisto Kirsti Sivén ja Asko Takala Oy:llä on osaamista myös kaupunkisuunnittelusta ja suunnittelemiamme kaavoja löytyy niin Helsingistä kuin muistakin Suomen kaupungeista.

Erikoisalaamme ovat:

• Asuntoarkkitehtuuri
• Ekologinen rakentaminen
• Puuarkkitehtuuri
• Vanhusten asuminen, muu erityisasuminen ja hoivaympäristöt
• Koulut ja oppilaitokset
• Kaupunkisuunnittelu

Meiltä löytyy:

• Yli 30 vuoden suunnittelukokemus asuntoarkkitehtuurista ja julkisten tilojen suunnittelusta
• Tietomalliosaamista
• Valmiudet kuvankäsittelyyn ja mallinnukseen
• Autocad- ja Revit-ohjelmistot mallinnukseen
• InDesign, Illustrator ja Photoshop -ohjelmistot kuvankäsittelyyn
• Pääsuunnittelijaosaamista
• Osaamista ATL:n ja RALA:n laatujärjestelmistä
• ATL:n laatujärjestelmämalli nro 76

”Tavoitteenamme on tehdä arkkitehtuuria, joka kestää aikaa ja joka on helposti muokattavissa tarpeiden muuttuessa.”

Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy
Copyright © 2019