Sivén & Takala | SANTA´S  TECHNOLOGY PARK & JOULUPUKIN KIITORATA, ROVANIEMI - Sivén & Takala

SANTA´S  TECHNOLOGY PARK & JOULUPUKIN KIITORATA, ROVANIEMI

ÄLYLAAVUT JA JOULUPUKIN KIITORATA

SANTA´S  TECHNOLOGY PARK-ALUEEN AATEKUTSUKILPAILU, ROVANIEMI, 2000

1. PALKINTO

Lähelle Joulupukin pajakylää, Rovaniemen lentokentälle johtavan tien varteen suunniteltu teknologiakylä sijoitettiin Lentokentäntien varteen näyttävästi havaittavaksi ja samanaikaisesti maisemaan ja luontoon sopeuttaen. Kylän puoliskot liittyvät ison ”Valoaukean” välityksellä: pääteiden kaaret sulkevat sisäänsä kaksi lähes luonnontilaisiksi jäävää osittain rämeistä aluetta, jonne sijoitetaan lumipeitteen yläpuolelle yltäviä matalia ja muotoilultaan pylväsmäisiä ”jätkänkynttilä”-valaisimia epäsäännölliseksi harvahkoksi verkoksi valaisemaan maisemaa. Valoaukea on alueen maamerkki sekä Lentokentäntieltä että ilmasta katsottuna. Aukean kulkureitteinä ovat vain välttämättömät polut ja pitkospuut.

ÄLYLAAVUT

Älylaavut on suunniteltu media- ja elämysteollisuuden työympäristöiksi, viestimän siellä työskenteleville ja asioiville Joulukolmion elämyssisältöä. Rakennusten ydin on korkea halli – kohtaamisvyöhyke, jossa ovat sisääntuloaula, oleskelutilaa luovia taukoja ja epämuodollisia neuvotteluja varten sekä tilaa näyttelyille ja toiminnan esittelylle. Pilarirunkoisiin rakennuksiin voidaan pilkkoa erikokoisia työtiloja ja studioita. Toisen kerroksen päädyssä on takkahuone/neuvottelutila ja saunaosasto.

Rakennukset sijoitetaan loivaa rinnemaastoa myötäillen niin, että suojaavat katonlappeet ja matala julkisivu ovat pohjoiseen päin. Etelään suuntautuvat korkeat, viistot ja avonaiset julkisivut. Rakenteet ovat pääosin puuta ja läsnä sisätiloissa: Eteläsivun viisto seinä liimapuupilareineen luo suojaavan laavutilan , joka on suurelta osin avointa talon julkista vyöhykettä. Keskirungon puupilarit ovat pyöreästä tukista tehtyjä kaksoispilareita. Näkyvät palkistot ovat liimapuuta. Katot sopeutetaan maisemaan paikallisia luonnonmateriaaleja puuta ja kiveä käyttäen. Jyrkkä lape on huopakatteen päälle ladottua tervattua lautaa. Loiva lape on lappilainen, nykyaikainen muunnelma turvekatosta – rakkakatto: huopakatteen päälle tehdään harmaasta kivestä alussoran päälle jäkälöityvä pinta. Kivikerros tasaa lämpötilanvaihteluja ja säästää energiaa.  Julkisivumateriaaleina ovat pääosin tervapohjaisella puunsuojalla käsitelty puu ja kivi vapaina lohkaremuotoina. Puun värisävyt ovat pääosin harmaita. Pohjoissivun alaosat ovat luonnonkiveä. Eteläsivun julkisivut ja päädyt ovat pääosin leveää vaakalautaa.

Hauskan ja rennon kilpailuehdotuksen pohjalta on laadittu asemakaava Rovaniemen lentokentäntien varteen. Tavoiteltu mediatyöpajasto ei ole toteutunut, teknologiakylän toteutukset ovat tavanomaisia – älylaavu-ajattelun kehittely jäi pariin yhteydenottoon eräältä rakennuttajakandidaatilta.

JOULUPUKIN KIITORATA

Kilpailuun kuului myös valtatien ylittävän sillan ideointi Joulupukin pajakylän ja Napapiirin Portiksi.

Liimapuiseen loivaan kaarisiltaan ideointiin keskilinjalle pyöreitä valaisimia sekä ylä- että alapintaan. Valaisimet jatkuvat metsään muodostaen samalla kiitoradan Joulupukille.

 

Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy
Copyright © 2019