Sivén & Takala | KORTENIITTY, JYVÄSKYLÄ - Sivén & Takala

KORTENIITTY, JYVÄSKYLÄ

Korteniitty, Jyväskylä

Aluesuunnitelma 2002-2003, asemakaava vahvistettu 2006

Korteniitty on uusi alue 1960-luvun lopulla syntyneen Kortepohjan alueen vieressä. Kortepohja on suomalaisen tiiviin ja matalan rakentamisen klassikko, joka tarjosi hedelmällisen lähtökohdan suunnitelmalle.

Korteniittyä rajaa lännessä Kortepohja ja idässä Rautpohjanlahden luonnonsuojelualue. Kortepohja on aikansa oppien mukaisesti toteutettu erottamalla liikennemuodot ja keskittämällä pysäköinti laajoille pysäköintialueille. Kortepohjan liikenneverkko ja rinnemaasto johtivat ratkaisemaan Korteniityn nauhamaisena niin, että alueiden väliin jää puistovyöhyke ja uudet rakennukset porrastuvat maastossa Kortepohjan taloja alemmas.

Korteniityn selkärankana polveilee hidaskatu, jonka varteen rakennukset lomittuvat vetoketjumaisesti. Vaikka Korteniityn korttelirakenne avautuu Rautpohjanlahden suuntaan, muodostuu pihojen ympärille yhteisöllisyyden kannalta sopivan kokoisia asuntoryhmiä. Pysäköinti jakautuu kortteli- ja tonttikohtaisina pieninä yksiköinä osin rinnemaastoa ja autotalleja hyväksikäyttäen.

Tavoittelimme Korteniityssä erilaisia kortteli- ja talotyyppejä, joita yhdistävät tilallinen mittakaava ja rakennusten massoitteluun ja ulkoarkkitehtuuriin liittyvät perusominaisuudet. Tavoitteenamme on monipuolinen talo- ja huoneistotyyppien sekä toteutusmuotojen kirjo kurinalaisen kokonaisuuden puitteissa.

Korteniityn alueen kaava vahvistettiin 2006 ja ensimmäiset rakennukset valmistuvat 2008.

Jyväskylän kaupunki sai vuonna 2006 YVA ry:n myöntämän palkinnon vuoden parhaasta kaavoituksen arvioinnista. Palkinto myönnettiin Jyväskylän kaupungin kaavoituksen vaikutusten arvioinnin kehittämistyöstä, josta esimerkkinä oli Korteniityn asemakaava.

Korteniityn aluesuunnitelma on esitelty Arkkitehti-lehdessä 4/2003 ja Suomen arkkitehtuurin kaksivuotiskatsauksessa 06-07.

Alueen sijainti kartalla

Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy
Copyright © 2019