Sivén & Takala | KALASTAJANRANTA, HELSINKI - Sivén & Takala

KALASTAJANRANTA, HELSINKI

”LOHENPYRSTÖ”

KALASTAJANRANNAN ASUINALUE, HELSINKI,   

1. PALKINTO, ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILU, 2003

ASEMAKAAVA 2006

”Lohenpyrstö”-ehdotuksessa kallioalueiden laet jätettiin luonnontilaisiksi yhteisalueiksi. Rakennukset sovitettiin muodoiltaan ja leikkauksiltaan vaikeaan kalliomaastoon ja alueen rakennusperintöön, sijoittelua ohjasivat myös näkymät kosken suuntaan.

Alue jakaantuu kahteen osaan: Lohi-kortteli Viikintien varressa on 3-4 kerroksisten hissillisten talojen kortteli, jossa autopaikat on sijoitettu maaston alimpaan kohtaan, jolloin Viikintien reuna saa täsmällisen ja ryhdikkään rajauksen kaartuvalla punatiilimuurilla, jota katkovat hissihallit ja joka nousee suojaavana meluaitana pihatason reunaan. Poikittaisten talojen kadun puoleinen räystäs on nostettu ilmanvaihtokonehuoneen ja yhteiskäyttöisten ullakkotilojen avulla kadun eteläpuolen rakennesten, kalliolle päin kiivetessään rakennukset madaltuvat ja muuttuu rivitalomaiseksi. Rakennusten puujulkisivujen väritys on tummaa vihtrillinharmaata ja vaaleaa siniharmaata.

Kalastajankuja nousee ylös vanhaa tielinjaa noudatellen ja haarautuu kallioiden välistä painannetta pitkin Lohenpyrstö-kortteliksi, joka on ratkaistu kallioisen maaston muotoihin mukautuvin pari- ja erillistaloin. Kapearunkoiset rin-teeseen poikittain asettuvat ja voimakkain tummahkoin värein maalattavat talot muodostavat tiivistä katutilaa, viuhkamai-nen sijoittelu avaa näkymiä ja pihatiloja parhaisiin maisemasuuntiin. Vanhat rakennukset säilytetään yhteistiloina.

 

LOHI-talot

4-kerroksiset talot tarjoavat asunnoille paljon pientalomaisia ominaisuuksia: puolella asunnoista on oma piha ja viherhuone. Rakennukset jakaantuvat kahteen osaan,  nivelen alta kulkee korttelin pihojen välinen raitti. Kalliomaastoon liittyvä matalampi osa on rivitalomainen ja ilman omaa porrashuonetta, mutta kuitenkin maastotilanteista riippuen 3-4 –kerroksinen. Kerrostalo-osan porrashuone ulottu ylimmässä kerroksessa sivukäytävänä rivitalo-osaan, sellainen voidaan tehdä myös toiseksi ylimpään kerrokseen. Rivitalo-osan ylimmän kerroksen asunnoilla on viherhuone-parveke-yhdistelmä päätykulmassa kalliolaen tuntumassa tai iso viherhuone nivelosassa. Kaikissa taloissa on pihatasossa yhteistila, jonka käyttöä voidaan vaihdella: esim. pyykkitupa, verstas, työhuone tms.

 

TAIMEN, SIIKA JA RAUTU, Lohenpyrstökorttelin pari- ja erillistalot

Paritalotyypit Taimen ja Siika ovat rinteeseen poikittaisesti sijoittuvia, poikkeuksellisen epäsymmetrisesti pituus- ja korkeussuunnassa halkaistuja taloja, joissa on alarinteen puolella 3 kerrosta ja ylärinteessä 2 kerrosta. Yksittäistalo Rautu on samalla runkosyvyydellä tehty pienempi versio. Kompaktit, kapearunkoiset massat tarvitsevat vain vähän kadunvartta ja niiden maanpeitto on pieni. Sisäänkäynnit taloihin otetaan kyljistä pitkiltä sivuilta viherhuonekuistien kautta. Paritalojen molempien asuntojen olohuoneet suuntautuvat puistoon ja parhaisiin näkymäsuuntiin rungon kapeudesta huolimatta

 

TOTEUTUMINEN

Kilpailuehdotuksen pohjalta laadittiin asemakaava, joka valmistui 2006.

Suunnittelimme hybridikerrostalot Helsingin ATT:lle 2005-2007. Puun käyttö julkisivuissa törmäsi Helsingin rakennusvalvontaan, vaikka vastaavaa ratkaisua oli jo tuolloin käytetty mm. Porvoossa. Puu vaihdettiin vastaavan väriseen rappaukseen ja kohde meni urakkalaskentaan 2007.  Laatutavoitteet, poikkeuksellisia ominaisuuksia tunnistamaan kykenemätön kustannusseuranta ja rakentamisen noususuhdanne johtivat liian korkeisiin urakkatarjoushintoihin. Karsintakierrokset keskeytettiin ja kerrostalohanke jäädytettiin.

Parin vuoden tauon jälkeen toinen arkkitehtisuunnittelija suunnitteli ATT:lle tiiliverhoiltuja tasakattoisia ja syvärunkoisempia perinteisiä kerrostaloja , jotka toteutettiin.

Pientalojen toteuttaminen käynnistyi 2010-luvun lopulla, perinteisen ajankohdan pientalomodernismilla.

 

Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy
Copyright © 2019