Sivén & Takala | ASUNTOREFORMI 2020, KILPAILU, HELSINKI - Sivén & Takala

ASUNTOREFORMI 2020, KILPAILU, HELSINKI

”SPÅRÖ”, kunniamaininta

Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020 – kilpailu

 

Spårö-kortteli  on raitiokiskojen saartama monipuolisen kaupunkielämän keidas. Asuinrakennukset kiertävät korttelin ja paikoituslaitos piilotetaan kompaktina robottiparkkina asuintalojen väliin. Näin kortteliin syntyy katujen puolelle ryhdikästä ja katutasossa elävää kaupunkitilaa ja sisäpuolelle kaksi eriluonteista pihaa, joiden välillä on terassoituva viherrinne, jonka alapuolella on korttelin lävistävä raitti.

Katusivuilla korkeassa pohjakerrossa on on kivijalkaliikkeitä ja päivittäistavarakauppa. Pienet liiketilat ratikkapysäkkien äärellä soveltuvat hyvin ilmastovastuullista kaupunkielämää tukeville palveluille kuten ompelimoille, suutareille yms. Tilat ovat myös liitettävissä asuntoihin joko pihan puolelle tasossa tai ylemmän kerroksen asuntoon.

Päivittäistavarakauppa on sijoitettu Atlantinkadun varteen, sisäänkäynti on luontevasti kadun ja poikkiraitin kulmauksessa.

 

PIHAT, YHTEISTILAT JA VIHERRINNE

Maanvarainen alapiha on puistomainen ja vehreä, keskellä on  hulevesiä imevää  sorapintaa.  Eteläsivustalla on pohjakerroksen korkuinen lasiseinäinen korttelitila, Samoan paviljonki, joka soveltuu asukastilaksi, pop-up tapahtumiin yms. Sen kattoterassille pääsee toisen kerroksen yhteisistä sauna- ja oleskelutiloista sekä porrashuoneista. Piha saa matalan paviljongin yli hyvin aurinkoa ja on lämmin ja suojaisa.

Viherrinne parkkitalon eteläjulkisivuna on välittävä elementti maantason puistomaisen korttelipihan ja yläpihan välillä. Terassitasoille sijoitetaan yhteisiä sauna- ja oleskelutiloja.

Ylätason piha paikoitustalon katolla on kansipiha, jonka reunoilla rakennukset ulottuvat pihatasolta vain kahden kerroksen korkeuteen. Ne suojaavat pihaa tuulelta, mutta päästävät pihalle hyvin auringon valoa ja lämpöä. Yläpihalla on otolliset olosuhteet kaupunkiviljelyyn: viljelylaatikoita, kasvihuoneita  ja puutarhavajoja. Hulevedet hyödynnetään viljelyyn tai johdetaan viherrinteen kasveille.

 

ASUNNOT

Korttelin epätavallisista lähtökohdista on luotu monipuolinen kirjo korttelin palveluita ja yhteisötiloja käyttäviä kaupunkiasuntoja.

Parkkitaloa reunustavat sivukäytävätalot, joissa on pääosin pienehköjä asuntoja 1-2 asujalle. Ylin kerros on korkea loft kerros, johon saadaan suurempia 2-tasoisia asuntoja.

Atlantinkadun ja Kanariankadun kulmassa on 8 kerroksinen terassoituva torniosa, jossa on perusasuntojen lisäksi isoilla terasseilla varustettuja suurempia loft-asuntoja. Tästä kohdasta on mahdollista tavoittaa pilkahdus merinäkymää Kanariankatua pitkin.

Korttelin eteläosassa asunnot on ryhmitelty nelijakoisen porrashuoneen ympärille niin, että perheasunto ja pienasunto muodostavat yhdistettävän parin. Osa pienasunnoista on korkeita ja niihin voidaan lisätä parvikerros. Perheasunnot muodostuvat eteis- ja märkätilavyöhykkeestä sekä eri tavoin jaettavasta vapaasta tilasta.

Peruskerroskorkeus on 3,3 m. Kolmesta peruskerroksesta voidaan tehdä 2  korkeaa loft kerrosta, joiden kerrosala parvineen vastaa kolmea peruskerrosta. Loft- kerrokset tuovat eloa julkisivuihin ja monipuolisuutta.

Isot lasitetut parvekkeet on hylätty pienemmissä asunnoissa kokonaan, suuremmilla asunnoilla on sisäänvedetty lasitettava parveke. Lasittaminen ja siihen liittyvät tiiviys- ja ääneneristävyysvaatimukset ovat hävittäneet parvekkeen ulkotilamaisen luonteen, joten uusi kaupunkiasunnon yhteys ulos tehdään avaamalla huonetila lattiiaan saakka ulottuvilla ikkunoilla suoraan pienelle, ilmavalle ulokeparvekkeelle, jonne voi laittaa istutusruukkuja.

 

PYSÄKÖINTILAITOS ASUINKORTTELIN OSANA, PAKOKAASUTON JA MELUTON ROBOPARKKI

Asuntokorttelin sisään sijoitettu paikoitustalo on päästötön ja energiaa säästävä, tilatehokas robottiparkki: ei ajoa parkkilaitoksen sisällä, ei pakokaasuja eikä melua. Kun pakokaasuja ei tule eikä hallissa oleskele ihmisiä, voidaan ilmanvaihto hoitaa painovoimaisesti sivuille jäävien valokuilujen kautta. Paikoituslaitoksen katto on viihtyisä, yhteisölliseen kaupunkiviljelyyn soveltuva kansipiha. Jos autoille ei tulevaisuudessa enää tarvita tällä paikalla pysäköintitilaa, voidaan robottiparkin teräskehikot ja robotit sellaisinaan siirtää toiseen paikkaan tai teräs voidaan kierrättää profiileina muuhun tarkoitukseen. Jos halli puretaan kokonaan, jää kierrätettävää betonia vain n. 20% tavanomaisen vastaavankokoisen  parkkitalon betonimäärästä

Jos puretaan vain paikoitustasot, kortteliin jää kansipihan alle iso hallitila, jossa on yksi pilaririvi keskellä. Hallille sopivia toimintoja voisivat olla esim. liikuntatilat, vaihtuvat ulkotilamaiseen raakatilaan soveltuvat yleisötilaisuudet, varastokäyttö tai serverihalli. Uusissa käyttötavoissa joudutaan miettimään uudet ilmanvaihtoratkaisut ja huomioimaan paikan liikenne. Jos halli puretaan kokonaan, kortteliin voidaan rakentaa lisää asuntoja sivukäytävien ja kulmaporrashuoneiden varaan hissejä ja porrashuoneita lisäämättä.

 

RAKENTEET JA TALOTEKNIIKKA

Kaupunkikerrostalon rakenteiden ja talotekniikan uudistaminen nojaa perinteeseen ja hyväksi koettuihin ratkaisuihin. Julkisivuissa käytetään mieluiten massiivirakenteita, kuten kiviaineksella täytettyä kennoharkkoa, pintana rappaus tai puhtaaksimuurattu tiilikuori. Runko on betonia, välipohjissa on lattialämmitys.

Talotekniikan vaatiman rakennusmateriaalin ja tilan määrää vähennetään merkittävästi luopumalla ilman kuljettamisesta vaakakanavissa edestakaisin. Raitis ilma otetaan sisään ikkunarakenteeseen liitettävillä, esilämmittävillä venttiileillä, ilma poistetaan pystyhormeilla keskivyöhykkeellä. Tasakatoille sijoitetaan aurinkopaneeleja.

 

 

Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy
Copyright © 2019